Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

About root

This author has not yet filled in any details.
So far root has created 160 blog entries.

Elaborat stanja mezarja, harem Čurčića džamije, harem šejha Muslikudina i harem džamije u Magudi

2020-06-26T13:35:14+00:0005/07/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo završena je izrada Elaborata o stanju mezarja u haremu Čurčića džamije, haremu šejh Muslikudina i haremu džamije u Magudi. Na području sarajevskog kantona nalazi se 235 mezarja starosti od 15. do 21.stoljeća. Nastajala su na uočljivim mjestima usred života naselja, na brežuljcima, u haremima džamija i u baščama [...]

Projekat revitalizacije, restauracije i sanacije srednjovjekovne nekropole stećaka i muslimanskog groblja na lokalitetu Kopošići i Višnjica, Općina Ilijaš

2020-06-26T13:39:20+00:0005/07/2019|Aktuelnosti|

Od 2008. godine u široj javnosti se javlja interes za lokalitet nekropole stećaka u selu Kopošići i srednjovjekovni grad Dubovnik. Nakon djelomičnih arheoloških ispitivanja i iskopavanja lokaliteta nekropole stećaka 2014. godine, nadgrobni spomenici i otkriveni artefakti se putem medija i različitih publikacija kontinuirano prezentuju i populariziraju. Građevinski radovi na srednjovjekovnom gradu od 2017. godine, animiraju posjetioce [...]

Održan je sastanak Zavoda i Vlade Kantona Sarajevo

2019-05-08T07:03:14+00:0007/05/2019|Aktuelnosti|

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo, 6.4.2019.godine održan je radni sastanak u cilju očuvanja naslijeđa Kantona Sarajevo sa namjerom ostvarivanja buduće saradnje i jačanja statusa Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Na sastanku su uz pomoćnicu premijera KS Nasihu Pozder i direktora Zavoda Nervina Dacića, prisustvovali i savjetnici premijera  kao i saradnici Zavoda. Na sastaknu se [...]

Započeti radovi na spomeniku Orao

2019-06-14T08:18:28+00:0020/04/2019|Aktuelnosti|

U aprilu ove godine, pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, započeli su radovi na Spomeniku Orao na Otesu. Ovaj spomenik predstavlja jedan od rijetko sačuvanih memorijalnih spomenika iz austrougarskog perioda u Sarajevu, a posvećen je poginulom austro-ugarskom vojniku iz 1913.godine. Radovi se izvode uz podršku, pomoć i angažovanje organizacije Schwarzes Kreuz Österreich [...]

Sanacija, restauracija i koloristička obnova fasad u ulici Štrosmajerova

2019-06-03T09:11:07+00:0017/04/2019|Aktuelnosti|

Početkom marta 2019.godine pod projektantskim nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo započeli su radovi obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih objekata u ulici Štrosmajerova, i to na: stambeno-poslovnoj zgradi Petra Todorovića (pretp. arh. Josip Vancaš), Ul.Štrosmajerova br.4; stambeno-poslovnoj zgradi Eduarda Pleyela, ul. Štrosmajerova br.6; stambeno-poslovnoj zgradi Ješue i Mojce Saloma (pretp. arh.Josip Vancaš), ul. [...]

Elaborat reklame historijskog jezgra grada

2021-06-23T08:49:18+00:0016/04/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu početkom aprila završen je Elaborat reklame historijskog jezgra grada. Sa aspekta naslijeđa posebnu vrijednost Sarajeva predstavlja njegovo historijsko jezgro zbog čega Elaborat reklame historijskog jezgra tretira upravo ovaj prostor polazeći od principa savremene zaštite spomenika. Problematika zaštite urbanih cjelina danas je aktuelan problem u svim Europskim zemljama. U ovom tekstu je problematika iznesena na osnovu [...]

Dostavljena projektna dokumentacija Vakufskoj direkciji Sarajevo

2019-03-20T07:52:43+00:0011/03/2019|Aktuelnosti, Uncategorized|

11.03.2019.godine, Kantonalni Zavod dostavio je Vakufskoj direkciji Sarajevo projektnu dokumentaciju Glavnog projekta Arheološkog parka Kalin hadži-Alijina džamija. Kao što je dogovoreno ugovorom, dostavljena je investiciono tehnička dokumentacija. Zavod je također dostavio i mišljenje o opravdanosti radova na zamjeni stubova na trijemu Baščaršijske džamije u Sarajevu.

Sanacija proloma tla u Velikom parku, Opština Centar

2019-03-20T07:54:26+00:0026/02/2019|Aktuelnosti, Uncategorized|

Građevinski fakultet u Sarajevu i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 26.02.2019.godine su potpisali ugovore o saradnji po pitanju proloma tla u Velikom parku, Opština Centar. Ugovori  obuhvataju dvije etape rada na sanaciji proloma tla nastalom u Velikom parku. Prva etapa je izrada Elaborata analize uzroka nastanka proloma tla, a druga etapa je izrada Projekta [...]

Radni sastanak u Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja

2019-04-01T10:58:26+00:0022/02/2019|Aktuelnosti|

Pažnja dobrog domaćina prema našem gradu je bila jedna od vodilja sastanaka Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijske i prirodne baštine Sarajeva, održanog 22.02.2019 godine. Domaćin sastanka je bio ministar Damir Filipović, te sekretar ministarstva Zijada Kravavc, a ispred Kantonalnog zavoda za zaštitu klturno-historijske i prirodne baštine Sarajeva, bio je direktor Zavoda Nervin Dacić. [...]

Elaborat valorizacije, revitalizacije i konzervacije lokaliteta Luke

2020-09-23T12:08:40+00:0030/01/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Elaborat valorizacije, revitalizacije i konzervacije lokaliteta Luka, primarno sagledava postojeće stanje kulturnih dobara medijevalnog, osmanskog i ruralnog, graditeljskog naslijeđa prve polovine XX stoljeća, kao osnovu za njihovo trajno očuvanje i adekvatnu prezentaciju. Imajući u vidu da je riječ o kulturnim dobrima koja se prostiru kroz sve tri zaštićene zone Spomenika prirode „Skakavac“, čime se dugoročno gledano [...]