Radovi na spomenicima

Radovi na objektima kulturne baštine specifični su radovi koji sublimiraju historijska iskustva i suvremena znanja i tehnologije. Gotovo u pravilu ovo su u građevinskom - tehnološkom smislu izuzetno složeni i dugotrajni zahvati, čiji je osnovni cilj omogućiti trajanje spomenika baštine u njegovom autentičnom obliku. U okviru redovne djelatnosti Služba zaštite vrši:

 • Traženje stanja na terenu;
 • Ažuriranje postojeće dokumentacije;

U ovisnosti od stanja, odnosno ugroženosti pojedinačnih objekata baštine, poduzimaju se odgovarajuće mjere:

 • Preporuke za planiranje radova na zaštiti i održavanju pojedinačnih objekata kulturno¬-historijskog i prirodnog naslijeđa na području Kantona Sarajevo;
 • Iniciranje finansijske potpore na pojedinačnim objektima;
 • Izrada preliminarne dokumentacije.

Po okončanju ove faze rada, dakle po obezbjeđenju finansijske potpore i preliminarne tehničke dokumentacije, pristupa se izvođenju radova zaštite i održavanja. Složeni proces rada na spomenicima, kako graditeljskog, tako i prirodnog naslijeđa, Služba zaštite izvodi kroz nekoliko faza:

I faza - priprema

Analiza zatečenog stanja

 • Snimanje objekta - geodetsko, arhitektonsko - tehničko;
 • Izrada detaljne tehničke dokumentacije;
 • Priprema tender dokumentacije;
 • Pribavljanje saglasnosti za predviđene radove;
 • Oglašavanje radova u postupku odabira izvođača;
 • Analize prispjelih ponuda - izbor izvođača.

II faza - realizacija u okviru koje Služba zaštite vrši:

 • Projektantski nadzor;
 • Zaštitarski nadzor;
 • Tehnički prijem objekta.