Spomenici prirode

 • 23/12/2006

  Bijambare_pogled sa Gornje pećine

  Uređenje Bijambarskih pećina (Ilijaš)

  Područje Bijambara nalazi se na krajnjim istočnim padinama planine Zvijezde, a administrativno pripada općini Ilijaš. Ovaj prostor je enklava karsta, sa svim karakteristikama kraškog terena: pećinama, ponornicama, vrtačama, stijenskim masivima i…
 • 23/12/2006

  Uređenje šetnice Bentbaša - Dariva

  Uređenje šetnice Bentbaša - Dariva

  Ovaj prostor određen je mnogim specifičnim elementima. Determiniše ga osobena orografija terena, geološka podloga (dolomit, krečnjak, a uz riječni tok i aluvijalni sedimenti), te serija različitih tala – od regosola…
 • 23/12/2006

  Sanacija i konzervacija aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

  Sanacija i konzervacija aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

  Aleja lipa nalazi se u centralnom dijelu grada uz desnu obalu Miljacke, nizvodno od mosta Suade Dilberović (Vrbanja). Uz Ilidžansku aleju predstavlja najvrijedniji drvored u Sarajevu. Zasađena je 1906. godine i…
 • 23/12/2006

  Sanacija i konzervacija stabala u Aleji platana - Velika aleja Ilidža

  Sanacija i konzervacija stabala u Aleji platana - Velika aleja Ilidža

  Atraktivno šetalište od banjsko - turističkog naselja Ilidža do Vrela Bosne, zasađeno stablima platana i kestena u dužini od 3,5 km, predstavlja najljepši drvored u Bosni i Hercegovini. Aleju sačinjavaju…