Organizaciona struktura

Služba zaštite kulturne baštine, očuvanja i rekonstrukcije historijskih mjesta i građevina

 • evidentira historijska mjesta i objekte
 • izrađuje prijedloge za proglašavanje dobra zaštićenim
 • izrađuje studije, programe i projekte zaštite i očuvanja historijskih mjesta i građevina
 • izrađuje projekte sanacije, rekonstrukcije, restauracije i revitalizacije historijskih mjesta i pojedinačnih objekata
 • provodi projektantni i zaštitarski nadzor kod izvođenja građevinskih zahvata na historijskim mjestima i zgradama
 • iznosi stručna mišljenja i saglasnosti, te donosi rješenje o saglasnosti za izvođenje radova i zahvata na historijskim mjestima i objektima a za potrebe općina Kantona Sarajevo

Služba djelatnosti muzeja i zaštite pokretne baštine

 • evidentira pokretno naslijeđe
 • izrađuje prijedloge za stavljanje pod zaštitu pokretne baštine
 • vrši stalni nadzor nad dobrima pokretne baštine
 • preduzima hitne spasilačke mjere na dobrima pokretne baštine
 • izdaje odobrenja za trajno iznošenje djela (predmeta) u inostranstvo, a za potrebe pravnih i fizičkih lica

Informaciono-dokumentaciona služba

 • prikuplja, evidentira, obrađuje i čuva bibliotečku, arhivsku i drugu građu i dokumentaciju
 • vodi registre pokretne i nepokretne baštine
 • uspostavlja i aktuelizira informaciono-dokumentacionu bazu podataka
 • informacijsko-referalna djelatnost
 • priprema i provodi programe edukacije i popularizacije kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Služba pravnih i općih poslova

 • prati i koordinira donošenje i provođenje svih zakonskih i drugih propisa iz oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Služba finansijskih poslova

 • prati računovodstveno-finansijsko poslovanje ustanove u okviru redovnih djelatnosti
 • finansijsko praćenje i programiranje pojedinačnih investicija kod izvođenja radova na historijskim mjestima i objektima.

Saradnici Zavoda

Rukovođenje i poslovodstvo

Direktor Nervin Dacić, dipl.ing.arh.

Valida Čelić-Ćemerlić, dipl.ing.arh., izvršni direktor
Munib Buljina, dipl.ing.arh., rukovodilac sektora za zaštitu kulturne baštine

Sektor za zaštitu kulturne baštine:

Saradnici u Službi zaštite nepokretne baštine

Amer  Sulejmanagić, dipl.ing.arh.
Amira Radončić, dipl.ing.arh.
mr.sci. Amra Čusto, prof.hist.
Damir Hadžić, dipl.ing.arh.
Lidvina Šimić, dipl.ing.arh.
Sanda Pudarić, dipl.ing.arh.
Selma Kapić-Karačević, dipl.ing.arh.
Zaila Uzunović, dipl.ing.arh.

Saradnici u Službi zaštite prirodne baštine:

Azra Švrakić, dipl.biol.

Saradnici u Službi zaštite pokretne baštine:

Mirha  Šabanović, dipl.komp.i dipl.hist.umj.
Semra Mahić, dipl.orijent.arab.i turkolog

Saradnici u Informaciono-dokumentacionoj službi:

AmelaLipa-Kandić, dipl.komp. i dipl.bibl.

Sektor pravnih, općih i finansijskih poslova:

Služba  pravnih poslova


Služba općih poslova

EmirZimić, vozač-manipulant
Kemal Stefanović, portir-domar

Služba finansijskih poslova

Enisa Mujkanović,dipl.ecc. /saradnik za plan, analizu i računovodstvo
Sejda Handžić, BSc.ecc./ saradnik za javne nabavke, obračun, likvidaturu i administrativne poslove
NafijaDžindo, blagajnik-ekonom