Ratne štete

U ovaj pregled razaranja spomenika grada Sarajeva i njegovih prirodnih dobara, nastao u septembru 1996. godine, uvršteni su ZAŠTIĆENI SPOMENICI I PRIRODNA DOBRA, kako oni koji su proglašeni spomenicima kulture, tako i ona dobra koja uživaju prethodnu zaštitu.

Za ovu fazu ocjene stanja spomenika nisu postojali uslovi za cjelovito rekognosciranje terena, pa su izostale precizne definicije o stanju ukupnog fonda, jer obilazak svih spomenika nije bio moguć.

Razlog za ovo je dvojak:

  • dio spomeničkog fonda grada Sarajeva nalazi se na području drugog entiteta
  • dio spomeničkog fonda se nalazio na miniranom prostoru

Za one spomenike i prirodna dobra za koje se nisu mogli prikupiti podaci, u ovom pregledu je korišten termin NEUTVRĐENO. Revizija ovog pregleda izvršena 2000. godine.

Na ovom linku možete pregledati galeriju fotografija.