Javne nabavke

Javne nabavke 2018.

Plan javnih nabavki za 2018.

- Obrazac praćenja realizacije ugovora 2018. ; OPRU_2018_1; OPRU_2018_2; OPRU_2018_3; OPRU_2018_4OPRU_2018_5; OPRU_2018_7; OPRU_2018_8

. Izložba Grad, odluka br. OPP_1160-18ODU_1160-1-18ODU_1160-1-1-18

Odluka o poništenju Postupka/VBosne/Bentbaša OD_1135-18; OTZ_1135-1-18; OPP__ 1347-18; ODNP_1637-18

- Nabavka telefona OPP_1134-18OD_1134-1-18

- Stari grad Dubrovnik, Višnjica, odluka br. OPP_962/18OD_962-1/18

- Spomen-bista, OPP_ sk_1038-18; OD_1038-1/18

- Spomen park Vraca, odluka br.OPP_653/18OD_130-4-18; odlukaPonistenjeP_sp vraca_862/18; o_sp vraca_1173-4-18; OPP_1047-18, OD_1466-1-18, OD__54-1.8-18, OPP_1466-18

- Radovi u ul. M.Tita33, odluka br. OPP_652/18; O_MT33_857/18; OPP_33_927/18OPP_MT33_985/18

 Održavanje softvera za računovodstvo, odluka br. OPP_505/18OD_505-1/18

- Radovi ul.M.M.Bašeskije OPP_58_633-18O_MMB_58_751-3/18

OD_zakupnina_413-2-18OD_413.3-18OPP_413-6-18

Štrosmajerova ulica - novel.proj., PP_474/18; OD_474-1-18; OPP_4.6.,8._1457-18

- Kolektivno osiguranje zaposlenika Zavoda, odluka br. OPP_407/18; OD_407-1/18OD_407-1.1-18OD_407-1.2/18

- Izlozba Cuvari naslijeđa, odluka br. OPP_prostor_381/18OD_381-1/18; OPP_427/18OPP_418/18; opp_571-18; opp_418-1-18; OD_427-1-18; OD_571-1-18OD_427-1.1-18OD_381-1.1-18; OD_571-1.1/18

- Nabavka - pružanje telekomunikacijskih usluga, odluka br. O_56/18; OD_56-1/18; OD_56-1.1/18; OD_56-1.2-18OD_56-1.3-18OD_56-1.4-18OPP_56-1.7-18; ODU_56-1.8-18; OD_56-1.9-18

- Nabavka - isporuka električne energije, odluka br. O_57/18; OD_57-1/18; OD_57-1.1/18; OD_57-1.2/18; OD_57-1.3/18OD_57-1.4-18OD_57-1.5/18OPP__57-1.7-18; OD_57-1.8-18; OD_57-1.9-18; OD_57.1.10-18;

- Zaštita objekta, oduka br. OPP_466/18OD_466-1-18OD_466-1.1-18; OD_466-2.1-18

Video-nadzor i monitoring objekta Zavoda, odluka br. O_53/18; OD_53-1/18OD_53-2/18

- Osiguranje objekta OPP_137/18, OD_137-1/18OD_137-1.1/18

Usluga održavanja higijene Zavoda, odluka br. O_54/18; ODU_54-1/18; OD_ispr_54-1/18; OD_hig_54-2/18OD_54-1.2/18OD_54-1.3/18OD_54-1.4-18OD_54-1.5-18OPP_54-1.6-18; OPP_54-1.7-18; OD_54-1.9-18

- Nabavka robe - potrošni/higijenski materijal, OPP_148/18, OD_148-1/18OD_148-1.1/18; OD__148-1.3-18

- Nabavka goriva za službeno vozilo ODU_205-1/18OD_205-1.1/18OD_205-1.3-18; OD_205-1.4/18; ODU_182-6-18OOP_1157-18OOP_1157.1-18, OOP_205-1.5-18

- Edukacija zaposlenika, odluka br. OPP_cr_138/18, OPP_jn_146/18 ; OD_146-1/18; ODU_138-2-18

- Nabavka knjiga, časopisa, pretplata na izdanja stručnog i informativnog karaktera, odluka br....OPP_167/18; OPP_175/18; ODU_175-1/18; OD_167-1/18; OD_175-2/18OD_175-3/18; OD_175-4/18OPP_832/18OPP_833/8OD_175.5/18ODU_833-1-18

Umnožavanje i uvezivanje projektne i tehničke dokumentacije, odluka br. OPP_278/18; od_278-1/18OD_278-2/18; OD_278-3-18

- Održavanje IS Zavoda, odluka br. OPP_150/18; OD_150-1/18, OPP_antivirus_391/18; OD_391-1/18OD_391-1.1-18

- Nabavka kancelarijskog materijala, pribora...odluka br. OPP_147/18, OD_147-1/18, OD_147-2/18; OD_147-3/18OD_kancmat_147-4/18; OD_147-5/18OD_147-6-18OD_764-1/18; OD_ 147-7/18ODU_147-8-18OD_147-9-18OD_147-10-18OD_147-11-18 OPP_147-12-18OPP_147-13-18OPP_147-14-18OOP__148-1.2-18; OD_147-17-18; OD__130-7-18; OD__147-19-18; OD_147-20-18OD_147-21-18

Održavanje stalnih sredstava Zavoda, odluka br. OD_182-1/18; OD_182-3/18OD_182-4/18; OD_182-5/18

- web - stranica OD_utic-218-1/18; OPP_qss2018_264/18; od_264-1/18

Nabavka robe /reprezentacija Zavoda, odluka br. OPP_185/18; OD_185-1/18; OD_185-2/18OD_185-3/18OD_185-4/18OD_185-5/18ODU_185_6-18; ODU_185_7-18; OD_185-8-18; OD_185-11-18; OD_185-13-18; OD_185-14-18; OD_185-15-18

- Oglašavanje u dnevnim novinama, OD_int-91-1.1-18OPP_int-91.1.1-18; OD__130-7-18

- nabavka aparata za kafu  OPP_973/18; ODU_973-1-18

- Tekuće održavanje, odluka br. OPP_182/18; OD_182-2/18

- Dnevni list Avaz, odluka br. OPP_833-2-18; OD_833-3-18

- Reprezent., odluka br. OPP_185-9-18

- Stručni ispit, odluka br. OOP__1315-1-18,

- Kupovina obrazaca, odluka br. OD_147-15-18,

- Objavljivanje oglasa, odlika br. OD__152-1.1-18,

-  Kalin hadzi Alijina džamija, OD_1316-1-18, OPP_KHA; OD_1752-18

- Objava umrlice - OPP__1397-18 , OOD__1397-1-18; Nabavka vijenca OPP__1414-18, OOD_1414-1-18; Sjećanje OD_1397-2-18

- Vrelo Bosne - OP_1456-18, OOP__1712-18

- Sudski registar - OD__130-4-18

- Pantheon aplikcija - OD__130-4-18

- Projekat zaštite pojedinačnih spomenika prirode - OPP_1589-18; OD_1662-18

- Popravka plotera - OD_182-7-18;

- Printanje projektne dokumentacije - OD_1644-1-8; OD_1664-18

- AutoGume - OD_182-9-18

- Računarska oprema - OPP_1760-18, OD_1760-1-18

- Priroda KS - OOP_1792-18


Javne nabavke 2017.

- Plan javnih nabavki za 2017.; Plan JN za2017_izmjene i dopune ; Plan JN  2017 - izmjene i dopune (3); Plan JN 2017 - izmjene i dopune (4)

- Obrazac praćenja realizacije ugovora 2017, obrazac 2017_2, obrazac 2017_5; obrazac2017_6

- OPP_IzlozbaCuvari_naslijedja_1545-17; ODU_stampa_1545-1/17OD_1545-1/17; OD_1542-2/17

- Radovi ul.M.Tita 33 OPP_1471/17opp_mt_33_1573-3/17

- Radovi ul.MMBašeskije58  OPP_mmb_58_1615-3/17

- Usluge sistematskog pregleda zaposlenih OPP_1460/17, ODU_1460-1/17

- Nabavka računara i računarske opreme  OPP_1493/17onp_ comp_it_1606-3/17

- Nabavka fax-aparata OD_1012-1-17

- Nabavka knjiga OPP_1087-17

- Nabavka robe - potrošni/higijenski materijal, OPP_209/17, ODU_209-1/17, OD_209-1.2/17, OD_209-1.3/17

- Održavanje softvera za računovodstvo, OPP_433/17, ODU_433-1/17ODA_433-2/17

- VRACA: Projekat stabilizacije i sanacije konstrukcije...tvrđava u okviru Spomen parka Vraca, OPP_334/17; OPP_1037/17;
Odluka o poništenju postupka SP VRACA
;
Odluka o pokretanju postupka - radovi/tvrđava Vraca Z-33; 12-1148/17 od 11.9.2017. ; O_Izbor_SP_Vraca_1208-4_17

- Održavanje stalnih sredstava Zavoda, odluka br.O152-1_17, OU_152-3/17; O_152_5_17.pdf; od_152-9-17; od_servis_152-8-17

- Kolektivno osiguranje zaposlenika Zavoda, odluka br. O213_17; ODU_213-1/17; 213_1.1_17

- Nabavka - pružanje telekomunikacijskih usluga, odluka br. O_143/17O_143-1_17; 481-8-2-20_17; 481-8-2-31_17; 481_8-2-44_17; 481_8-2-55_17; 481-8-2-66/17; 481-8-2-76/17

- Nabavka - isporuka električne energije, odluka br.1558_1_16; 481-8-2-15_17; 481-8-2-17_17; 481-8-2-29_17; 481-8-2-38_17; 481-8-2-52_17; 481_8-2-63_17; 481-8-2-75/17; R481-8-2-85/17

- Nabavka goriva za potrebe službenog vozila Zavoda, odluka br.O141_1_17; ODU_141_1.1/17, 141-1.2_17; 141-1.3-17.pdf; O141-1.4/17; O141-1.5_17; O_141_1_6_17ODU_141-1.7-17;
   OD_141-2/17; od_141.1.8-17; OD_205-1.6-18

- odrzavanje vozila OD_152-4_17; OD_152-1.1_17; O_152_1.2/17; O_152-6_17ODU_152-7-17OPP_OsigVozila_1517-17; OD_OsigVoz_1517-1/17; od_osigvozila_1517-2-17; OD_AutoGume_182-8-18

- Nabavka higijenskog materijala, odluka br. O209_17;

- Nabavka robe /reprezentacija Zavoda, odluka br.O203_17, OU_203-2/17; O_203-4/17; O_203-5/17; O_203-6/17; O_203-7/17; ODU_203-8/17

- Video-nadzor i monitoring objekta Zavoda, odluka br. O142_17O_142-1_17

- Zaštita objekta, odluka br. O_647_1_17; OU_647_1.1/17; o_647-1_2_17; o_647_1_3_17

- Održavanje IS Zavoda, odluka br. O_1561_1_16

- OPPgissoft_1276/17; O_1276-1_17; OPP_obuka AG_1541-17; ODU_obukaAG_1541-1/17

- Pretplata na izdanja stručnog i informativnog karaktera, odluka br.O98_1_17, O98-2/17, 98_4_17; O98_5_17; O98_6_17; O98-8/17; O98-9_17; O_98_10_17.pdfODU_98-11-17opp_digarhiv_1656/17; odu_digArh_1656-1/17; od_98-12-17.pdf

- izbor direktora OdlUO; R_481-8-2-43/17; rogldir_481-8-2-46_17; RapOglSl_list_BIH

- Nabavka kancelarijskog materijala, pribora...odluka br. O107_1_17, 107_4_17; o_107-5_17; O_107-1.1-17; o_107_6_17; o_107-8/17; OD_107-9_17; OD_107-10-17; OKanc_107_11_17; O_107_12_17.pdf; O_107_13_17; O_107-14/17; O_107-15/17; O_107_16_17ODU_LaserMet_107-18-17OD_107-21/17od_vent.kuhalo_107-22/17

- Nabavka knjiga O_1087_1_17

- Edukacija zaposlenika, odluka br.O76_1_17, O76-2/17; OAk_725-17; OU_725-1/17; O76_4_17; OEd_ 76_5_17ODU_76-6_17ODER_76-7/17

Usluga održavanja higijene Zavoda, odluka br. O_268_17; 481-8-2-28_17; rcisc_481-8-2-45_17; 481_8-2-28_17; 481_8-2-45_17; 481_8-2-57_17; 481_8-2-64_17; 481-8-2-77_17; R481-8-2-86/17

- Antivirusna zaštita IS Zavoda/ popravak opreme,  odluka br. O_287_17, ODU_287-1/17, OD_287-2/17

- Usluga - godišnji hosting za web stranu Zavoda, odluka br. OPP_314/17; ODU_314_1/17

- Umnožavanje i uvezivanje projektne i tehničke dokumentacije, odluka br. 537-1/17; 537-2-17; 537_3_17; o_992/17; o_992-1/17; OPl_537_4_17; O_537_4_17; o_537_6_17

Javne nabavke 2016. godine

Plan javnih nabavki za 2016.

- Obrazac praćenja realizacije ugovora, Obrazac_01_12_16Obr_15_12_2016; Obr_2016_ažurir

- Građevinsko-zanatski i elektro-instalaterski radovi na objektu Saburina kuća, odluka br. SH_PM_642_16, SH_PM_AH_842-3/16, OtkazPostupka_SH/VCC/PM_1198/16

- BT_ponist_SHAR_875_1_16; Bijela tabija /sanac. i konz. arheol. iskopina, odluka br. SH_AR_1079/16

Šeher-ćehajin most – tekuće održavanje, oduka br. O_SH_ZU_1078/16, OD_JE_ZU_1078_1/16, OdDodUgJEZU_1078-1/16

Konzervatorsko-restauratorski radovi na džamiji Sagrakči hadži Mahmuda (Ulomljenica), odluka br. O_SH/MS_1026/16_Ul_1, O_SH/MS_1027/16_UlOD _JE/MS_1026_1/16_UlOdDodUgSHMS_1026-1/-16_Ul

- Plan upravljanja zaštićenim pejzažem „Trebević“, odluka br. SH/AS-121/16, SH/AS/AR/294-4/16

- Spomen-park Vraca / proj. elektr.inst., odluka: IzborP_SH/AS/PM_1236_3/16Ponistenje_SH/AS/PM_1236-3_1/16OdDodUgSHAS_1256-1/16

- Održavanje stalnih sredstava Zavoda, odluka br.SH/SK-553/16SH/KS_553-1_16O_SH_KS_553_3/16O_SH_KS_553_4/16O_SH_KS_553_5/16

- Kolektivno osiguranje zaposlenika Zavoda (2016.g.), odluka br.SH/JE-400-1/16O_p_p_SH/EZ_400-1/16Ug_SH/EZ-400-1.1/16O_SH_EZ_400-1.2/16

- Usluga - godišnji hosting za web stranu Zavoda, odluka br. SH/AT-298/16 i SH/AT-298-1/16

- Nabavka - pružanje telekomunikacijskih usluga, odluka br. SH-200/16 i SH-200-1/16

- Nabavka - isporuka električne energije,  odluka br. SH-219/16 i SH-219-1/16,

- Nabavka goriva za potrebe službenog vozila Zavoda, odluka br.SH/EZ-169/16 ; odluka br.SH/EZ-169-1/16 ; SH/EZ-169-1.1/16; SH/EZ_169-1.2/16, sh_ez_169-1.3/16park_169-2-16, SHEZ_169_1.4_16O_33-169-1.7/16O_SH_EZ-169-3/16,

- Nabavka higijenskog materijala, odluka br.SH/NDž-150/16PK_SHNDZ_150-2_16  u_SH/NDz_960_16U_SHNDZ_960_1_16SHNDz_150-4/16

- Nabavka robe /reprezentacija Zavoda, odluka br.SH/AT-149/16 ; SH/NDz - 149-1/16 ; SH/NDz-149-2/16, SH-149-3/16, SH-149-4/16SH_149_5/16/,

Z_33/22-149-6/16Z_33/_22-149-7/16OSH-149-8/16, O_SH-149-9/16O_SH-149-10/16

- Umnožavanje i uvezivanje projektne i tehničke dokumentacije, odluka br. SH/AT-148/16, SH/ZU-148_2/16, sh_zu-148-3-16

- Usluga održavanja higijene Zavoda, odluka br.SH/JE-147/16 i SH/JE-147-1/16,

 - Nabavka knjiga za biblioteku Zavoda, odluka br. SH/AT-146/16ODUSHAT_146-1/16_monog

- Antivirusna zaštita IS Zavoda odluka br. SH/AT- 137/16SH/AT- 137-1/16

- Video-nadzor i monitoring objekta Zavoda, Odluka br. SH/KS- 135/16Odluka br. SH/KS- 135-1/16

- zastita_objekta, odluka br. SH_NDz_KS_625-16SH-JE-625-1-16

- Održavanje IS Zavoda
  Odluka br.SH/AT- 127/16Odluka br.SH/AT- 127-1/16

- Nabavka informatičke opreme, odluka br. IO_SHAT_1011_16OUSHAT1011_1_16skenerOUSHAT_1280-1/16_infOpr

- Pretplata na izdanja stručnog i informativnog karaktera
  Odluka br.SH/NDŽ/EM-97/16 / SH/NDz-97-2.1/16 / SH/NDz-97-2.2/16 / SH_NDz_97-2.3-16 / SH_NDZ_97_2_4_16
  Odluka br.SH/NDŽ/EM-97-1/16, SHNDz_97_2.6_16SHNDZ_97_2.7/16, SH_NDZ_97-2.9/16O_SH/SKK-1530/16_digArh

- Nabavka kancelarijskog materijala, pribora...odluka br. SH/NDŽ-96/16 / SH/NDz-96-2/16
  SH/NDZ-96-1.1/16, sh_ndz_96-3/16, KM_96-4-16, SHEZ_96_5_16, SH_NDz_96_6/16SHNDz_96_11/16, SHNDz_96-12/16SHNDz-96-13/16,

- Edukacija zaposlenika u 2016.
  Odluka br.SH/EM -76/16Odluka br.SH/EM -76-1/16,  SH76-3/16, SH_EM-76-4_16, O_SH_EM_76_5/16O_Z_22-18-1498/16O_SH/EM_76-6/16,

-----------------------------------------------------------------


Javne nabavke 2015. godine

Poništenje postupka javne nabavke / "Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem Trebević"/ 

odluka br. SH/AS-1289-1/15, 16.12.2015.

 ------------------------------------------------

Sanacija, rekonstrukcija i restauracija Saburine kuće – realizacija dijela III i dijela IV faze
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača /
odluka br.SH/PM- 985 -1/15, 12.10.2015.

---------------------------------------------------------------

Izvodjenje radova na lokalitetu At mejdan - Faza II
1. Odluka o pokretanju postupka JN
2. Tenderska dokumentacija
Poništenje postupka JN/Odluka br.sH/NN/AR-1065-1/15

----------------------------------------------------------

ODU_LaserMet_107-18-17