Historijske cjeline i arheološki lokaliteti

Uklanjanje grafita u užem gradskom jezgru

Kantonalni zavod radi na Elaboratu čišćenja fasada od grafita užeg gradskog jezgra u sklopu kampanje „Uklanjanje grafita“ pod sloganom Zajedno za ljepše Sarajevo“,

koju zajednički realizuju Gradska uprava Grada Sarajeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP.


Elaborat će izvršiti mapiranje grafita, klasifikaciju oštećenja, dati preporuke za uklanjanje, kao i smjernice za antigrafitnu zaštitu.