Nacionalni spomenici

Dejtonskim sporazumom (Aneks 8) formirana je Komisija/povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, čiji je osnovni i prvi cilj bio utvrđivanje jedinstvenog spiska nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Taj posao je povjeren službama zaštite i njihovim ekspertnim timovima za pojedine oblasti. U ove radne grupe ušli su predstavnici svih službi zaštite iz BiH. Zajednički je utvrđena metodologija i nomenklatura, na osnovu koje je urađen preliminarni spisak nacionalnih spomenika.