Aktuelnosti

 • 10/08/2018

  Okrugli sto na temu – „Šta je za Tebe baština“

  Okrugli sto na temu – „Šta je za Tebe baština“

  U sklopu II internacionalnog festivala GRAD, 9.08.2018.godine održan je okrugli sto na temu – „Šta je za Tebe baština“, na kojem su učestvovali predstavnici Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

  Kao partner na Festivalu, ova institucija je učestvovala u postavci izložbe GRAD prezentirajući sarajevske kapije, arhitektonsku plastiku na fasadama Sarajeva, obnovljene sarajevske fasade, te službu zaštite kao „čuvare naslijeđa“. Na ovoj izložbi, prvi put nakon dvadeset šest godina izložena je i javna skulptura „Njegovateljica ruža“, koja se do rata nalazila u prostoru parka At-mejdan.

 • 06/08/2018

  Otvaranje II internacionalnog festivala GRAD

  Otvaranje II internacionalnog festivala GRAD

  U povodu II internacionalnog festivala GRAD sa zadovoljstvom vas pozivamo na otvaranje izložbe GRAD. Izložba je postavljena u galeriji COLLEGIUM ARTISTICUM, od 6.08 do 30.08.2018.

  Pozivamo vas da nam se pridružite na otvaranju u ponedjeljak, 6. augusta u 18, 00 sati.

 • 02/08/2018

  Arheološki park / Kalin hadži Alijina džamija

  Arheološki park / Kalin hadži Alijina džamija

  U četvrtak, 2. augusta 2018. godine na lokalitetu Kalin hadži Alijine džamije, smještenom na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva, potpisan je sporazum o realizaciji kapitalnog transfera Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine – Vakufskoj direkciji Sarajevo za sufinansiranje projekta konzervacije „Arheološki park Kalin hadži Alijina džamija“.

 • 01/08/2018

  U pripremi Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

  U pripremi Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

  Za potrebe rezimiranja dosadašnjih pozitivnih i negativnih efekata Regulacionog plana Sarajevska čaršija, nastalog 1975. godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uradio je dva dokumenta: Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, te Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u historijsko gradsko područje. 

 • 25/07/2018

  II internacionalni festival GRAD

  Dana 25. jula održan je sastanak vezan za organizaciju II internacionalnog festivala GRAD, koji se održava od 6.8 do 30.8.2018. godine, u Collegium artisticum galeriji. Zavod će biti aktivno uključen u ovu manifestaciju.

 • 25/07/2018

  Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  Dana 24. jula, u prostorijama Zavoda održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici TIKA (Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj - TIKA Predstavništvo za BiH Sarajevo) i predstavnici Muzeja Sarajevo, na kome su dogovorene buduće zajedničke aktivnosti vezane za sanaciju i konzervaciju Starog groblja Kovači.