Aktuelnosti

 • 25/05/2012

  Vila u ulici Trnovska br.9, ugroženo naslijeđe

  Završen Separat zaštite „Kovačići“

  Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“ je pokušaj sistematizacije uzroka degradacije prostora, izrađen sa ciljem pronalaženja odgovarajućih mjera zaštite koje bi sanirale nastalu štetu, te u perspektivi prevenirale nastajanje nove.

 • 12/04/2012

  Novo izdanje Zavoda

  Novo izdanje Zavoda

  Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 2000-2012. svečano je promoviran u Bošnjačkom institutu 10.04.2012. Promotori su bili prof.dr Ibrahim Krzović, Ivica Šarić, ministar kulture i sporta KS i Munib Buljina, direktor Zavoda.

 • 10/02/2012

  Crkva Cirila i Metoda

  Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

  Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata.

 • 08/06/2011

  Obnovljena Panjina kula

  Obnovljena Panjina kula

  U povodu Dana Općine Centar, 4. maja 2011. godine svečano je otvoren obnovljeni spomenik kulture Panjina kula na Sedreniku.

 • 28/01/2010

  Rehabilitacija i revitalizacija kuće porodice Ceković, ulica M.M. Bašeskije br. 49

  Rehabilitacija i revitalizacija kuće porodice Ceković, ulica M.M. Bašeskije br. 49

  Ne zna se pouzdano kada je kuća porodice Ceković izgrađena, ali znamo da je u ovoj kući 1858. godine bila smještena prva ženska srpska privatna škola. Ova škola je bila poznata po svojoj osnovateljici, Staki Skenderovoj, koja se bavila širim prosvjetnim i političkim radom.

 • 16/11/2009

  Rekonstrukcija munare Golobrdica džamije

  Rekonstrukcija munare Golobrdica džamije

  Pri vrhu Logavina sokaka, u blizini Sinanove tekije, u kraju poznatom pod imenom Golobrdica, nalazi se džamija Mimara Sinana. Mahala ovog mesdžida prvi put se spominje 1528. godine, što znači da je džamija sagrađena prije te godine.