Aktuelnosti

 • 11/09/2012

  Završena sanacija ograde Šeher-ćehajine ćuprije

  Završena sanacija ograde Šeher-ćehajine ćuprije

  Koncem mjeseca maja započela je sanacija oštećenja na ogradi starog kamenog mosta iz 16.stoljeća, koji povezuje obale Miljacke od Vijećnice do Inat-kuće.

 • 17/08/2012

  Nastavak radova sanacije i tekućeg održavanja preostalog dijela Vratničkog bedema

  U junu mjesecu ove godine potpisan je sporazum sa Općinom Stari Grad za finasiranje nastavka radova sanacije i tekućeg održavanja preostalog dijela bedema na dionici „B“, u ulici Bakije sokak.

 • 05/07/2012

  Okončani sanacioni radovi na alifakovačkim turbetima

  Okončani sanacioni radovi na alifakovačkim turbetima

  Nakon što je skinut i ukraden bakarni lim sa kupola na dva turbeta na sarajevskom groblju Alifakovac, usljed stalnog zakišnjavanja nastala su oštećenja na samoj kupoli  i zidovima turbeta.

 • 31/05/2012

  Hrasnica 60-tih godina

  Evidentirano naslijeđe Hrasnice i Hadžića

  Stručna služba Zavoda nedavno je završila reviziju evidencionih podataka o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu iz obuhvata regulacionih planova „Hadžići“ i „Hrasnica“.

 • 25/05/2012

  Vila u ulici Trnovska br.9, ugroženo naslijeđe

  Završen Separat zaštite „Kovačići“

  Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“ je pokušaj sistematizacije uzroka degradacije prostora, izrađen sa ciljem pronalaženja odgovarajućih mjera zaštite koje bi sanirale nastalu štetu, te u perspektivi prevenirale nastajanje nove.

 • 12/04/2012

  Novo izdanje Zavoda

  Novo izdanje Zavoda

  Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 2000-2012. svečano je promoviran u Bošnjačkom institutu 10.04.2012. Promotori su bili prof.dr Ibrahim Krzović, Ivica Šarić, ministar kulture i sporta KS i Munib Buljina, direktor Zavoda.