Aktuelnosti

 • 24/07/2018

  Obnova fasade na objektu u ul. Maršala Tita 33

  Obnova fasade na objektu u ul. Maršala Tita 33


  U prostorijama Zavoda, dana 23.07.2018.godine, potpisan je ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno-poslovnim objektu u ul. Maršala Tita 33 u Sarajevu, sa izvođačem radova firmom “Neimari“d.o.o.

 • 19/07/2018

  Aktivnost na zaštiti nekropole stećaka na lokalitetu Glavica u Podlugovima

  Aktivnost na zaštiti nekropole stećaka na lokalitetu Glavica u Podlugovima

  U sklopu redovnih aktivnosti i pomoć ljubitelja kulturno-historijskog naslijeđa koji Zavod redovno informišu o promjenama na terenu, saradnik Zavoda je sa predstavnicima Općine Ilijaš i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 16.7.2018. godine obišao lokalitet Glavica u Podlugovima, na kojem je locirana znatno manja nekropola stećaka sa oko 10 nedgrobnika.

 • 19/07/2018

  Održan radni sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  Dana 13.07.2018.godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, održan je radni sastanak predstavnika Ministarstva i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

 • 10/07/2018

  Sanacija nišana u Velikom parku

  Sanacija nišana u Velikom parku

  Prostor na kojem je uređen Veliki park je dio starog mezarja Čekrekčinica, koje je nastalo u XV/XVI stoljeću na vakufskom zemljištu osnivača Muslihudina Čekrekčije. U cilju zaštite ovog izuzetno vrijedog lokaliteta koje ima kulturno-historijske i prirodne vrijednosti, u junu 2018. godine izvršena je sanacija oštećenih nišana.

 • 06/07/2018

  Završen Elaborat zaštite za Urbanistički projekt "Pošta-Sud"

  Završen Elaborat zaštite za Urbanistički projekt "Pošta-Sud"

  Graditeljska cjelina obrađena ovim elaboratom nalazi se unutar dijela ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, dalje ide središnjim dijelom korita rijeke Miljacke uz Obalu Kulina bana, Jadranskom ulicom  i uz vanjski zid Okružnog zatvora spaja se s polaznom tačkom u ulici Branilaca Sarajeva.

 • 06/07/2018

   Vraćena spomen-bista Skendera Kulenovića

  Vraćena spomen-bista Skendera Kulenovića

  Pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, koji je finansirao i stručno nadzirao radove, jučer je izvršena hitna intervencija vraćanja spomen-biste  istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika  Skendera Kulenovića, na Trgu Oslobođenja - Alija Izetbegović.