Aktuelnosti

 • 05/07/2012

  Okončani sanacioni radovi na alifakovačkim turbetima

  Okončani sanacioni radovi na alifakovačkim turbetima

  Nakon što je skinut i ukraden bakarni lim sa kupola na dva turbeta na sarajevskom groblju Alifakovac, usljed stalnog zakišnjavanja nastala su oštećenja na samoj kupoli  i zidovima turbeta.

 • 31/05/2012

  Hrasnica 60-tih godina

  Evidentirano naslijeđe Hrasnice i Hadžića

  Stručna služba Zavoda nedavno je završila reviziju evidencionih podataka o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu iz obuhvata regulacionih planova „Hadžići“ i „Hrasnica“.

 • 25/05/2012

  Vila u ulici Trnovska br.9, ugroženo naslijeđe

  Završen Separat zaštite „Kovačići“

  Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“ je pokušaj sistematizacije uzroka degradacije prostora, izrađen sa ciljem pronalaženja odgovarajućih mjera zaštite koje bi sanirale nastalu štetu, te u perspektivi prevenirale nastajanje nove.

 • 12/04/2012

  Novo izdanje Zavoda

  Novo izdanje Zavoda

  Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 2000-2012. svečano je promoviran u Bošnjačkom institutu 10.04.2012. Promotori su bili prof.dr Ibrahim Krzović, Ivica Šarić, ministar kulture i sporta KS i Munib Buljina, direktor Zavoda.

 • 10/02/2012

  Crkva Cirila i Metoda

  Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

  Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata.

 • 08/06/2011

  Obnovljena Panjina kula

  Obnovljena Panjina kula

  U povodu Dana Općine Centar, 4. maja 2011. godine svečano je otvoren obnovljeni spomenik kulture Panjina kula na Sedreniku.