Aktuelnosti

 • 06/08/2018

  Otvaranje II internacionalnog festivala GRAD

  Otvaranje II internacionalnog festivala GRAD

  U povodu II internacionalnog festivala GRAD sa zadovoljstvom vas pozivamo na otvaranje izložbe GRAD. Izložba je postavljena u galeriji COLLEGIUM ARTISTICUM, od 6.08 do 30.08.2018.

  Pozivamo vas da nam se pridružite na otvaranju u ponedjeljak, 6. augusta u 18, 00 sati.

 • 02/08/2018

  Arheološki park / Kalin hadži Alijina džamija

  Arheološki park / Kalin hadži Alijina džamija

  U četvrtak, 2. augusta 2018. godine na lokalitetu Kalin hadži Alijine džamije, smještenom na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva, potpisan je sporazum o realizaciji kapitalnog transfera Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine – Vakufskoj direkciji Sarajevo za sufinansiranje projekta konzervacije „Arheološki park Kalin hadži Alijina džamija“.

 • 01/08/2018

  U pripremi Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

  U pripremi Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

  Za potrebe rezimiranja dosadašnjih pozitivnih i negativnih efekata Regulacionog plana Sarajevska čaršija, nastalog 1975. godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uradio je dva dokumenta: Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, te Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u historijsko gradsko područje. 

 • 25/07/2018

  II internacionalni festival GRAD

  Dana 25. jula održan je sastanak vezan za organizaciju II internacionalnog festivala GRAD, koji se održava od 6.8 do 30.8.2018. godine, u Collegium artisticum galeriji. Zavod će biti aktivno uključen u ovu manifestaciju.

 • 25/07/2018

  Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  Dana 24. jula, u prostorijama Zavoda održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici TIKA (Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj - TIKA Predstavništvo za BiH Sarajevo) i predstavnici Muzeja Sarajevo, na kome su dogovorene buduće zajedničke aktivnosti vezane za sanaciju i konzervaciju Starog groblja Kovači.


 • 24/07/2018

  Obnova fasade na objektu u ul. Maršala Tita 33

  Obnova fasade na objektu u ul. Maršala Tita 33


  U prostorijama Zavoda, dana 23.07.2018.godine, potpisan je ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno-poslovnim objektu u ul. Maršala Tita 33 u Sarajevu, sa izvođačem radova firmom “Neimari“d.o.o.