Aktuelnosti

Novo izdanje Zavoda

U saradnji sa naučnom ustanovom Institutom za istoriju Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 2013. godine izdao je knjigu pod nazivom Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-45. i 1992-1995. – komparativna analiza.

Autorica  knjige je mr. sci. Amra Čusto, viša stručna saradnica za zaštitu historijskog naslijeđa.

Knjiga predstavlja rezultate istraživanja kolektivne memorije iskazane kroz spomenike izgrađene na području Sarajeva, u kontekstu društveno-političkih okolnosti druge polovine XX i početka XXI stoljeća, te nudi samo jedno od mnogih promišljanja o odnosu ideologije, historije, kolektivnog sjećanja i identiteta.

vše ...