Aktuelnosti

Delegacija Grada Istanbula u posjeti Zavodu

U okviru svoje posjete Sarajevu, 5.12.2018. godine, delegacija Grada Istanbula ( u sastavu: Kağan Şahin - član gradskog vijeća, Hüseyin Eren - savjetnik gradonačelnika, Bayram Taşkın – direktor projekta za kulturna dobra, Murat Arslan – direktor kulturnih događaja, Ibrahim Dedeoglu  - zamijenik područja direktora za zelena područja i kompleksne građevine ) posjetila je Kantonalni zavod.


U Zavodu je održan i radno – protokolarni sastanak na kojem su uz članove delegacije Grada Istanbula, također prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Sarajeva i direktor Zavoda gosp. Nervin Dacić. Tema sastanka je bila očuvanje i zaštita spomenika historije, kulture i tradicije, tursko – osmanskog perioda u Sarajevu, kao što su Bijela Tabija,Carev most, Firuz-begov hamam, Kalin hadži Alijina džamija, Hastahana u Halilbašića ulici....


Predočeni su neki od projekata restauracije historijskih građevina koje zahtjevaju intervenciju, te su razmatrane moguđnosti saradnje između gradova Istanbula i Sarajevu u  aspektu zaštite graditeljske baštine.