Aktuelnosti

Restauracija arheološkog lokaliteta i nekropola stećaka Luke

Dogovorena je saradnja JU Kantonalni zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, u cilju izrade projektnog zadatka i eleborata restauracije, konzervacije i revitalizacije srednjovjekovne nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada i starog muslimanskog mezarja na lokalitetu Luke, na području Općine Ilijaš.

Riječ je o lokalitetu koji pored bogatog prirodnog naslijeđa, posjeduje značajne kulturno – historijske cjeline iz srednjovjekovnog i osmanskog perioda, a čija bi buduća namjena i upravljanje bile trajno definisane zajedničkom strategijom održivog turističkog razvoja i popularizacije.