Aktuelnosti

Sanacija nišana u Velikom parku

Prostor na kojem je uređen Veliki park je dio starog mezarja Čekrekčinica, koje je nastalo u XV/XVI stoljeću na vakufskom zemljištu osnivača Muslihudina Čekrekčije. U cilju zaštite ovog izuzetno vrijedog lokaliteta koje ima kulturno-historijske i prirodne vrijednosti, u junu 2018. godine izvršena je sanacija oštećenih nišana.

Projekt sanacije finansirao je Grad Sarajevo. Sanacione radove izvodila je firma Neimari d.o.o., prema sručnim sjernicama u uz nadzor Zavoda. 


Do danas se u Velikom parku očuvalo oko 200 nišana koji datiraju iz perioda od XVI – XIX stoljeća. Mnogi od očuvanih nišana imaju epitafe na turskom jeziku iz osmanskog perioda. Najznačajniji su stari  šehidski, dobro očuvani nišani iz XV st. u obliku stuba sa turbanima u gužve, bez epitafa ili u obliku stele, s motivom sablje, štapa i astralnim motivima. Dobro su očuvani nišani Muslihudina Čekrekčije (uzglavni nišan je u obliku stuba s turbanom u gužve i prevojem preko, bez epitafa, a donožni je u obliku stele). Mezarje je u austrougarskom periodu (1886.g.) pretvoreno u park visoke pejsažno - ambijentalne vrijednosti. U sastavu Velikog parka izgrađeno je 2009.god. Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-95.