Aktuelnosti

Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova

  • objekat u ul. Štrosmajerova br.4 - stambeno-poslovna zgrada Petra Todorovića, izgrađena 1894.god. u stilu secesije
  • objekat u ul. Štrosmajerova br.6 - stambeno-poslovna zgrada Eduarda Pleyela, izgrađena 1894.god.
  • objekat u ul. Štrosmajerova br.8 - stambeno-poslovna zgrada Ješue i Mojce Saloma, izgrađena 1898.god. na prelazu iz historicizma u secesiju (arh. Josip Vancaš).

Obnove fasada finansira Gradska uprava Grada Sarajeva.

Štrosmajerova ulica formirana je krajem 19. stoljeća kao rezultat jednog od prvih većih zahvata na planu urbanizma koje je preduzela austro-ugarska vlast. Osnovu budućeg izgleda reprezentativnog trga, u čijoj osovini je smještena i Štrosmajerova ulica, daje prvoizgrađeni objekat Gradske katedrale iz 1884. godine, izveden prema projektu arhitekte Josipa Vancaša.

više....