Aktuelnosti

Stari grad Dubrovnik / sanacija, konzervacija i revitalizacija

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo pokrenuo je inicijativu za  realizaciju projekta  zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnik i nekropole stećaka u selu Kopošići kod Ilijaša.

 Motiv za izradu projekta zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnik i nekropole stećaka kneza Batića proizilazi iz činjenice da zona u kojoj se rasprostiru ovi lokaliteti predstavlja značajan potencijal u kontekstu turističke ponude, odnosno općeg razvoja lokalne i šire zajednice.


U prvoj fazi se vrši sistematsko ispitivanje lokaliteta, utvrđivanje stepena očuvanosti struktura i cjelina, priprema grafičke i fotodokumentacije za izradu nacrta sa detaljnim prikazom fasade, presjeka zidova, profila terena i ažurnog geodetskog snimka koji će služiti za izradu projektne dokumentacije. Druga faza podrazumijeva uspješnu implementaciju – izvođenje konzervatorskih radova i aktivnosti sanacije zidova grada Dubrovnika, te revitalizaciju kompleksa srednjovjekovnog grada i nekropole u njegovoj blizini.

više .........