Aktuelnosti

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Tekst Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, pdf 

Datum objave: 09.11.2018.

Na osnovu člana 42 Pravila Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (saglasnosti Vlade KS broj: 02-05-6482-19/13 od 21.03.2013.g., 02-0525821-10/15 od 01.10.2015.g. i 02-05-10908-14/17 od 16.03.2017.g.) i članova 21 i 22 Poslovnika o radu Upravnog odbora istog zavoda, Upravni odbor je na sastanku održanom 28.12.2017. godine jednogtasno donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.