Aktuelnosti

 • 06/12/2018

  Delegacija Grada Istanbula u posjeti Zavodu

  Delegacija Grada Istanbula u posjeti Zavodu

  U okviru svoje posjete Sarajevu, 5.12.2018. godine, delegacija Grada Istanbula ( u sastavu: Kağan Şahin - član gradskog vijeća, Hüseyin Eren - savjetnik gradonačelnika, Bayram Taşkın – direktor projekta za kulturna dobra, Murat Arslan – direktor kulturnih događaja, Ibrahim Dedeoglu  - zamijenik područja direktora za zelena područja i kompleksne građevine ) posjetila je Kantonalni zavod.


 • 13/11/2018

  Potpisan ugovor za izradu Glavnog projekta Arheološkog parka Kalin hadži Alijine džamije

  Nakon izrade Idejnog projekta, Vakufska direkcija Sarajevo i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – prirodnog i historijskog naslijeđa Sarajevo, 6.11.2018. godine potpisali su ugovor o izradi investiono-tehničke dokumentacije Glavni projekat Arheološki park Kalin hadži Alijina džamija Sarajevo.

 • 31/10/2018

  Projekat zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnika

  Projekat zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnika

  Temeljem potpisanog ugovora između Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo i Federalnog Ministarstva kulture i sporta o zaštiti objekata proglašenih nacionalnim spomenikom BiH, dana 30.10.2018. godine u prostorijama Općine Ilijaš Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa predao je predstavnicima općine Ilijaš Glavni projekat zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnika i nekropole stećaka u selu Kopošići – Ilijaš.

 • 25/10/2018

  II faza radova Spomen-parka Vraca

  II faza radova Spomen-parka Vraca

  Otpočela je druga faza radova tekućeg održavanja Spomen-parka Vraca, u sklopu realizacije opsežnog Programa rekonstrukcije i restauracije spomen kompleksa koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo u oktobru 2012.godine. Radovi se izvode i prema projektu Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, iz juna 2018. godine.

  Druga faza radova obuhvata radove sanacije i restauracije platoa oko tvrđave, dijela stepeništa, staza i  Obilježja zahvalnosti.

 • 23/10/2018

  Završeni radovi sanacije i restauracije secesijskog balkona

  Završeni radovi sanacije i restauracije secesijskog balkona

  Prema projektu Kantonalnog Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, završena je sanacija i restauracija balkona na stambeno-poslovnom objektu iz austrougarskog perioda u u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 58.

 • 10/10/2018

  Sanacija nišana na mezarju Čekrečnica / Veliki park

  Sanacija nišana na mezarju Čekrečnica / Veliki park

  Pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo,  u periodu od 5. do 10. oktobra 2018. godine, izvršena je sanacija polomljenih i razbacanih nišana na mezarju Čekrekčinica.

  Sanacija je urađena prema smjernicama Službe zaštite Zavoda, obuhvatila je:

  - čišćenje i pripremu parcele za postavljanje nišana,

  - podizanje i ispravljanje potonulih nišana,

  - plombiranje pukotina i drugih manjih oštećenja.

  Projekt sanacije u potpunosti je finansirao Grad Sarajevo, a radove je izvele firma Neimari d.o.o. Sarajevo.