Aktuelnosti

 • 10/07/2018

  Sanacija nišana u Velikom parku

  Sanacija nišana u Velikom parku

  Prostor na kojem je uređen Veliki park je dio starog mezarja Čekrekčinica, koje je nastalo u XV/XVI stoljeću na vakufskom zemljištu osnivača Muslihudina Čekrekčije. U cilju zaštite ovog izuzetno vrijedog lokaliteta koje ima kulturno-historijske i prirodne vrijednosti, u junu 2018. godine izvršena je sanacija oštećenih nišana.

 • 06/07/2018

  Završen Elaborat zaštite za Urbanistički projekt "Pošta-Sud"

  Završen Elaborat zaštite za Urbanistički projekt "Pošta-Sud"

  Graditeljska cjelina obrađena ovim elaboratom nalazi se unutar dijela ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, dalje ide središnjim dijelom korita rijeke Miljacke uz Obalu Kulina bana, Jadranskom ulicom  i uz vanjski zid Okružnog zatvora spaja se s polaznom tačkom u ulici Branilaca Sarajeva.

 • 06/07/2018

   Vraćena spomen-bista Skendera Kulenovića

  Vraćena spomen-bista Skendera Kulenovića

  Pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, koji je finansirao i stručno nadzirao radove, jučer je izvršena hitna intervencija vraćanja spomen-biste  istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika  Skendera Kulenovića, na Trgu Oslobođenja - Alija Izetbegović.

 • 04/07/2018

  Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

  Krajem juna mjeseca završen je Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači, urađen u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće,

 • 27/06/2018

  Uklanjanje grafita u užem gradskom jezgru

  Uklanjanje grafita u užem gradskom jezgru

  Kantonalni zavod radi na Elaboratu čišćenja fasada od grafita užeg gradskog jezgra u sklopu kampanje „Uklanjanje grafita“ pod sloganom Zajedno za ljepše Sarajevo“,

 • 19/06/2018

  Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

  Obnova fasada u Štrosmajerovoj ulici

  U toku je noveliranje projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada tri objekta u ulici Štrosmajerova